Skip to main content

Wydawca: Necropulsar Production/Hellgate Production

Przed Heavy Metalową Inkwizycją złożoną z członków niereformowalnych kościołów pod wezwaniem nieświętych Empheris i Wishmaster rozpatrywana jest sprawa posądzonego o odstępstwo od Heavy Metalowej wiary. Pierwszy głos zawiera bp Miłosz.

– Czy podejrzany krzewi wśród Wiernych idee Matki Podziemia, wydając sporo Epek i splitów, tak jak czyni to Zgromadzenie Empheris, nie spuszczając przy tym z raz obranego, wyskoiego poziomu?

Oskarżony nie potwierdza. Bp Miłosz kontynuuje przesłuchanie, dzierżąc odwrócony krzyż w ręku.

– Czy podejrzany czerpie ze spuścizny Ojców Kościoła – wpiekłowstąpionych Venom, Bathory? Czy podejrzany udanie miesza najważniejsze składowe teologicznych nurtów black i thrash metalu? Czy w końcu podejrzany potrafi osiągnąć dość łatwo rozpoznawalny styl na obraz Empheris?!

Oskarżony uchyla się od odpowiedzi, lecz niestrudzony biskup inkwizytor naciska dalej.

– My, Heavy Metalowa Inkiwzycja potrafimy przyznać się do swoich błędów, wszak jesteśmy narzędziami jedynie w Nieboskim Planie Stworzenia. Na pewno wielu osobom część dobra, jakie Empheris potrafi wnieść, może wydać się zbyt cicho nagrana

– A może to strona Jego Ekscelencji Miłosza nagrana jest zbyt głośno – wcina się uprzejmie w wywód Miłosza drugi przewodniczący Heavy Metalowej Inkiwzycji, abp Adrian.

– Bądźże cierpliw Ekscelencjo – puszcza mimo uszu jego wtręt Miłosz – zaraz przyjdzie kolej i na Twoją przemowę. Ja tymczasem będę kontynuował. Czy podejrzany czerpie z tradycji i kanonu nauk Heavy Metalu, tak jak to uczyniło Zgromadzenie Empheris, oddając cześć bóstwu Venom za sprawą credo, jakim jest „Countess Bathory” oraz czy podejrzany potrafi pojąć nieboską siłę tkwiącą w prostocie „Maniac” z Ksiąg Hellhammer?

Oskarżony wstydliwie milczy. Biskup Miłosz przekazuje lśniący odwrócony krzyż biskupowi Adrianowi i spoczywa obok niego, zamieniając się w słuch. Biskup Adrian, świdrując podejrzanego wzrokiem, pyta wprost:

– Czy oskarżony w całym swym zaprzaństwie potrafi przysiąć na rany Kvarfortha, że oto Zgromadzenie Wishmaster dokonało kroku naprzód, ku Królwestwu Metalowemu, za sprawą swojej części splitu? Czy oskarżony czuje zwiększony poziom nieświętego gniewu, jaki emanuje z tych trzech numerów?

Oskarżony stara się odwrócić wzrok, jednak spojrzenie biskupa Adriana jest nieprzejednane. Przybliża on odwrócony krzyż jeszcze bliżej oskarżonego i zadaje pytanie po raz wtóry.

– Czy podejrzany potrafi zrozumieć, jakiego kunsztu wymaga zacytowanie pisarza – obrońcy przeklętej chrześcijańskiej wiary i ze słów tych uczynić oręż w walce przeciwko klerykalnej zarazie w tym kraju?! Czy oskarżony choć raz w życiu przeczytał „Krzyżaków”??!! – zagrzmiał biskup Adrian.

Oskarżony zaprzeczył, strachliwie potrząsając głową.

– A błąd, bo krzyżacy dostają tam po dupie!!! A czy podejrzany docenia przerobienie chorału zasłużonego, acz niepowszechnie znanego Bewitched przez Zgromadzenie Wishmaster? A może oskarżony wolałby usłyszeć tu jakiś inny utwór, co? Może coś z repertuaru Korn?

– Wolałbym. – Cicho wyszeptał oskarżony.

– Hańba, hańba! – można było słyszeć krzyki zgromadzonych, które przerwał biskup Miłosz.

– Jak każdy człowiek Heavy Metalowego Kościoła, jestem człowiekiem wyrozumiałym i nie bolą mnie obrazy tak marnego psa, jak ten oto Pozer. I byłbym skłonny to wybaczyć, wszak nie wie co czyni. Ale jestem też biskupem Heavy Metalowego Kościoła. Kto obraża mnie obraża Kościół, a kto obraża heavy Metalowy Kościół, a kto obraża Heavy Metalowy Kościół obraża samego Rogatego. A tego już wybaczyć nie mogę.

– Co więc radzisz, biskupie? – zapytał biskup Adrian, ściskając mocno odwrócony krzyż.

– Uważam, że należy skazać podejrzanego, na wrzucenie w młyn podczas mszy odprawianej przez bractwo Bestial Raids. Niech zazna prawdziwych mąk, należących mu się za szkalowanie dobrego imienia Matki Kościoła.

– I ja tak uważam. – rzekł spokojnie biskup Adrian i zarządził wyprowadzenie skazanego, któremu towarzyszyło wzywanie bożków z ostatniego katalogu wydawniczego Mystic Production. Na próżno, jak można się domyśleć. W Podziemiu nie mają oni żadnej władzy nad śmiertelnikami.

Po ogłoszeniu wyroku do komnaty Heavy Metalowej Inkiwzycji wprowadzono nałożnice, by mogły ulżyć strudzonym Inkwizytorom, nalewając im trunków i oferując przyjemności cielesne. Z głośników popłynęły dźwieki Prawdziwego Metalu. Czuwanie trwało do późnych godzin, zakończone zostało trzykrotnym pianiem koguta, po którym nastąpiło walne wyparcie się chrystusa…

Ocena: 8/10 (Empheris) i 8,5/10 (Wishmaster)

Tracklist:

1. Empheris – Revelation of Ritual Enslavement (Intro)
2. Empheris – Goatserpent
3. Empheris – Angels without Wings
4. Empheris – Countess Bathory (Venom Cover)
5. Empheris – Maniac (Hellhammer Cover)
6. Wishmaster – Witchcult
7. Wishmaster – Hellish Raw Metal
8. Wishmaster – Night of the Sinner (Bewitched Cover)
Oracle
16828 tekstów

Sarkazm mu ojcem, ironia matką i jak większość bękartów jest nielubiany. W życiu nie trzymał instrumentu w ręku, więc teraz wyżywa się na muzykach. W obiektywizm recenzencki wierzy w takim samym stopniu jak we wniebowstąpienie, świętych obcowanie i grzechów odpuszczenie.

Skomentuj