Portal „Avow” / „Hagbulbia”

Portal powrócił i pochłonął światło. Otworzył wrota, za którymi tu i teraz nie istnieje, a wszelkie formy zła nabierają realnych kształtów.